درباره نشریه

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در راستای مأموریت خود، اقدام به انتشار دوفصلنامه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال کرده است. این مجله علمی پژوهشی با رویکرد گسترش و تعمیق پژوهش در زمینه های مرتبط با حوزه میان رشته‏ای فناوری اطلاعات و علوم اسلامی و انسانی انتشار می‏ یابد. این نشریه، در صدد پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه علمی و نخبگانی در زمینه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال است.

در این مجله پژوهش‏ هایی مورد توجه خواهند بود که از فناوری ‏های هوش مصنوعی، داده‏ کاوی، متن‏ کاوی و پردازش زبان طبیعی، بهره برده و به دنبال کارآمدسازی دانش‏ های دینی در مواجهه فعال با نیازها و پرسش‏ های نوپدید در زمینه علوم اسلامی و انسانی هستند.  

از اهداف این مجله، معرفی یافته‏ های نوین پژوهشگران علوم اسلامی و انسانی دیجیتال به مجامع علمی، ملی و بین المللی و همچنین حمایت از پژوهش‏ های آن‏ها و ایجاد شبکه ارتباطی میان پژوهشگران می‏باشد.

این نشریه به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر شده و پذیرای مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی می ‏باشد.  حداقل زمان داوری مقالات دو ماه و حداکثر شش ماه خواهد بود. داوری مقالات نیز به صورت دوسو ناشناس، انجام می‏ پذیرد. این مجله، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‏ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‏ نماید. تمامی مقالات از طریق نرم ‏افزارهای مشابهت ‏یاب همچون سمیم‏ نور مشابه‏ یابی می‏شوند. با توجه به سیاست تشویقی در جهت دستیابی سریع‏تر به اهداف علمی مجله، مقالات در این نشریه در چهار شماره اول به صورت رایگان منتشر می‏گردد.

دوفصلنامه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال از تمامی اساتید و پژوهشگران مرتبط با موضوعات پیشنهادی مجله که در قسمت چشم ‏انداز به تفصیل بیان شده‏ اند، دعوت می‏نماید تا با ارسال آثار و پژوهش‏های علمی خود زمینه دستیابی به اهداف این دو فصلنامه را بیش از پیش فراهم سازند.