راهنمای نویسندگان

برای دریافت راهنمای شیوه ارسال مقاله در سامانه اینجا کلیک کنید.

مقالات قابل پذیرش

تمامی تحقیقات کیفی و کمی مورد قبول می باشند اما نکتۀ شایان توجه این است مقالات باید خلاقانه و همراه با نوآوری باشند و سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا نمایند.

 

شیوه نگارش مقاله

تاکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این وجود، انواع دیگر مقاله نظیر مقاله مروری، مقاله نظری، نامه به سردبیر می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه مجله علوم اسلامی  وانسانی دیجیتال  پذیرفته و منتشر شود.

 توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:

محتوای مقاله

  • محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد؛
  • مجله از مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند استقبال می کند؛
  • مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.
  • مقاله باید از ساختار استاندارد مقالات پژوهشی برخوردار باشد و شامل چکیده، کلیدواژه، بیان مسئله، روش تحقیق، پیشینه، ضرورت، بدنه اصلی مقاله، نتیجه و منابع باشد.

 

شیوه‌نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط با مجله که در قسمت اهداف و چشم انداز مجله بیان شده است، باشد.

- هیئت‌ تحریریّه در پذیرش، ردّ و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

- تقدّم و تأخّر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیئت تحریریّه مشخّص می‌شود.

- مسئولیّت درستی مطالب مندرج در مقاله به ‌عهدۀ نویسنده است.

- مقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشریه (علوم اسلامی و انسانی دیجیتال - ورود کاربران (inoor.ir)) ارسال شود.

-   ۲- نوع قلم فارسی B Zar معمولی و با اندازه ۱۳ برای متن و B Zar تیره با اندازه ۱۱ برای عنوان‌ها و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه ۱۲ است.

 

در هر مقاله، فاصلة خطوط 1، حاشیه از دو طرف 4.5 و از زیر و زبر 5 سانتی‌متر باشد و هر مقاله باید حدّاکثر در بیست صفحۀ A4 (با قلم زر 13) و بر پایۀ دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (برای دریافت شیوه نامه کلیک کنید) نگاشته شود.

- نرم افزار مورد استفاده حتما Microsoft Word 10 یا بالاتر باشد.

 - ارجاعات براساس شیوه APA باشد.

- اولین پاراگراف بعد از هر تیتر بدون تورفتگی

- پاراگراف های بعدی با 5/0 سانتیمتر تورفتگی

- اعداد درون متن با رسم الخط فارسی باشد.

- از علامت ممیز (/) برای اعشار استفاده شود.

- چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شود و بدون آنکه عناوین مجزایی داشته باشد، لازم است در آن زمینه مسئله (یک یا دو جمله)، هدف (یک جمله)، روش (در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش، جامعه آماری، تعداد نمونه، روش نمونه‌گیری، مداخله، ابزار {نام کامل ابزار، نام سازنده و سال ساخت}، روش تحلیل داده‌ها {نام نرم‌افزار قید نشود})، نتایج (دو تا سه جمله و شامل یافته‌های اصلی بدون ذکر اعداد و ارقام) و نتیجه‌گیری (دو جمله) نوشته شود (متن چکیده روایتی است و ذکر عنوان و بخش‌بندی در آن مجاز نیست). تعداد کلمات چکیده بین 150-250 باشد. (افعال چکیده به زمان گذشته باشند.)

- در صفحة عنوان، به ترتیب، عنوان مقاله ، نام نویسنده/ نویسندگان، رتبة علمی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته ، چکیده ، کلیدواژه‌ها (7-4 واژه و با ویرگول از یکدیگر جدا شوند) نوشته شود.

* نویسندۀ مسئول مشخص شود و ایمیل نویسندگان قید شود.

اعضای هیات علمی: رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، دانشگاه، شهر، کشور.

دانشجویان: دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.

افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور.

طلاب: سطح (2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر، کشور.

افراد و محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، موسسه، شهر، کشور.

در صورتی که مقاله مستخرج از رساله/پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی باشد به صورت ذیل مشخص شود:

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری / پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان«.................................» با حمایت دانشگاه / موسسه ............... است.

ـ متن اصلی مقاله نباید بیش‏تر از 7500 واژه داشته باشد (تعداد واژه‏ های چکیده جداگانه در نظر گرفته می‏شود).

- متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، پیشنیه پژوهش، روش، یافته‏ ها، بحث و نتیجه‏ گیری، تعارض منافع، سپاسگزاری، ORCID، منابع فارسی و لاتین (References) است.

- تعداد جدول های یک مقاله بیش‏تر از 5 جدول نباشد. جدول ها متناسب با فرمت APA  و اندازه 10 تنظیم شوند.

- ارجاعات نقل‌قول‌ها (مستقیم): نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (سال نشر)، (غیر مستقیم): نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر) و تکرار آن (همان: شماره صفحه).

- تمامی اسامی خارجی (بجز عربی) در متن اصلی ترجمه فارسی شده و در پاورقی به صورت (نام خانوادگی (حرف اول بزرگ)، حرف اول نام کوچک.) درج شود.

- معادل کلمات در پاورقی با  حرف بزرگ اول کلمه و باقی حروف کوچک تایپ شود.

- اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و... یا a، b، و ... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

- به منابع غیرفارسی با همان زبان ارجاع شود.

- اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود؛ اثری که توسّط مؤسّسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.

- فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به‌ ترتیب حروف الفبا و به ‌صورت زیر تنظیم شود:

فارسی

* کتاب‌: نام‌خانوادگی، نام؛ نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). نام کتاب. نام و نام‌خانوادگی افراد دخیل (مصحّح، مترجم، ویراستار و ...). شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر. کتابی که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر. کتابی که تألیف یک مؤسّسه است: نام مؤسّسۀ مؤلّف. (سال نشر). نام کتاب. شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر.

* مقاله: نام‌خانوادگی، نام؛ نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره/ سال (شماره نشریه)، شمارة صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به کم.

* پایان‌نامه/ رساله: نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری، نام دانشگاه.

* مجموعه‌ها‌: نام‌خانوادگی، نام؛ نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله، نام مجموعه مقالات، محلّ نشر: نام ناشر.

* پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی). عنوان موضوع، نام و آدرس سایت اینترنتی.

References(Tims New Roman 13 Bold)

* کتاب‌: نام‌خانوادگی، حرف اول نام.، نام‌خانوادگی، حرف اول نام و (and) نام‌خانوادگی، حرف اول نام. (سال نشر). نام کتاب. شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر. کتابی که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر. کتابی که تألیف یک مؤسّسه است: نام مؤسّسۀ مؤلّف. (سال نشر). نام کتاب. شمارۀ چاپ. محلّ نشر: ناشر. (Tims New Roman 11)

* مقاله: : نام‌خانوادگی، حرف اول نام، نام‌خانوادگی، حرف اول نام و (and) نام‌خانوادگی،  حرف اول نام. (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه. دوره/ سال (شماره نشریه). شمارة صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به کم. (Tims New Roman 11)

* پایان‌نامه/ رساله: نام‌خانوادگی، حرف اول نام. (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری. نام دانشگاه. (Tims New Roman 11)

* مجموعه‌ها‌: نام‌خانوادگی، حرف اول نام؛ نام‌خانوادگی، حرف اول نام و نام‌خانوادگی، حرف اول نام. (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. نام مجموعه مقالات. محلّ نشر: نام ناشر. (Tims New Roman 11)

* پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، حرف اول نام. (آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی). عنوان موضوع، نام و آدرس سایت اینترنتی. (Tims New Roman 11)

- ترجمه لاتین منابع فارسی، طبق فرمت استاندارد منابع لاتین، در انتهای منابع آورده شود و در ادامه منبع [In Persian] افزوده شود.

سپاسگزاری

در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مادی و معنوی پژوهش تقدیر شود. 

 

 

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .