اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بهروز مینایی

داده کاوی استاد گروه هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

webpages.iust.ac.ir/b_minaei
bminaeigmail.com
0000-0002-9327-7345

اعضای هیات تحریریه

احمد واعظی

فلسفه غرب، کلام جدید استاد تمام گروه فلسفه مضاف، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

ahmadvaezi.com/
vaezibou.ac.ir

حمید شهریاری

فلسفه تطبیقی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران
دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

shahriarisamt.ac.ir

سعید رضا عاملی رنانی

ارتباطات استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

ssameliut.ac.ir
0000-0002-3724-4362

h-index: 13  

محمد حسین بهرامی

علوم حدیث استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران
ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

mbahraminoornet.net

نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد تمام گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم (علیه السلام) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

www.lakzaee.ir/
lakzaeebou.ac.ir
0000-0001-6463-3462

رسول جعفریان

تاریخ استاد تمام گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه تهران، ایران

www.rasul-jafarian.com/
jafarianrasut.ac.ir

بهروز مینایی بیدگلی

داده کاوی استاد گروه هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

webpages.iust.ac.ir/b_minaei
bminaeigmail.com
0000-0002-9327-7345

محمود شکراللهی فر

علوم شناختی و هوش مصنوعی عضو هیئت علمی و رئیس بخش ترجمه و زبان شناسی.
مدرس کمکی در بخش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، دانشکده نبی اکرم، تبریز، ایران

msfucna.ac.ir

عبدالحمید واسطی

پارادایم علم دینی/ بنیادهای فلسفی علوم انسانی (حلقه‌های ارتباط داده‌های فلسفی و ورودی علوم انسانی) استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

hvasetiyahoo.com

اکبر راشدی نیا

عرفان و فلسفه معاون پژوهش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

arashedinoornet.net

دبیر اجرایی

محمد رضا میری

مدیر اجرایی معاونت پژوهش و دبیر نشستهای علمی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

mrmirinoornet.net